مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 73
حجم 874 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

 

 

 

چک‍یده
تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است.

 

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بالقوه میان عملکرد واحد تجاری و نسبت‌های مالی بااستفاده از الگوریتم درخت تصمیم به عنوان روشی جایگزین است. جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل نمونه‌ای از 110 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت-سال طی دوره زمانی 1380-1390 می باشد. در این راستا متغیر های وابسته بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای مستقل نسبت‌های مالی درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا تحلیل عاملی انجام شده است، سپس الگوریتم درخت تصمیم برای کل شرکت های نمونه و سپس برای هریک از صنایع منتخب به تفکیک اجرا شده است. نتایج تحلیل نشان داد که مهم‌ترین نسبت های مالی به ترتیب نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و سود هر سهم هستند و صنعت تاثیر چندانی بر نتایج نداشت.

 

 

 کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد، شاخص های شرکتی، الگوریتم درخت تصمیم، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام.

 

 

مقدمه
         تحقيقات بسيار زيادي در سال‌هاي اخير در مورد ماهيت و روش اندازه‌گيري عملکرد شرکت ‌ها انجام شده است. نتايج اين تحقيقات از آن جهت ارزشمند است که مي‌توان وضعيت فعلي شرکت ‌ها را درک نمود و چالش‌هاي آينده در زمینه اندازه‌گيري عملکرد را مورد بررسي قرار داد. امروزه صاحب‌نظران حوزه مديريت بر اهميت مدل‌هاي ارزيابي عملکرد به‌عنوان يکي از معتبرترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي شرکت ‌ها تأکيد مي‌ورزند. از اين رو، يکي از دغدغه‌هاي اساسي شرکت ‌هاي امروزي، دستيابي به يک شيوه ارزيابي کارا و انعطاف‌پذير است تا با آن بتوان کليه ابعاد عملکردي شرکت را مورد بررسي قرار داد. اگر اندازه‌گيري عملکرد را فرايند کمّي‌سازي کارايي و اثربخشي يک فعاليت تعريف کنیم، از جمله راه‌هاي تجزيه و تحليل گزارش‌هاي مالي که از طريق آن مي‌توان حجم بالاي اطلاعات موجود در گزارش‌هاي مالي را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌هاي مختلف فعاليت شرکت را مورد بررسي قرار داد، تهيه نسبت‌هاي مالي از اطلاعات گزارش‌هاي مالي است.

 

 نسبت‌هاي مالي، بيان‌کننده ارتباط بين دو يا چند رقم از ارقام صورت‌هاي مالي است که به صورت جزئي از کل يا درصدي از آن بيان مي‌شود. زماني که يک نسبت محاسبه مي‌گردد، مي‌توان گفت که عدد به‌دست آمده، محصول يک رابطه رياضي و همبستگي آماري دو يا چند متغير در مقطع خاصي از زمان است(تقی زاده،1390). مقابله با چالش‌هاي پیش‌روی شرکت ‌ها نيازمند آن مي‌باشد که مديران آنها الگوي مناسبي از اندازه‌گيري عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمينه‌ها دست يابند. اندازه‌گيري عملکرد، پيشرفت مداوم به سمت اهداف تعيين‌شده را ممکن می‌سازد و نقاط رکود و رونق را شناسايي مي‌نمايد. از جمله معيارهاي مهم عملکرد، معيار مالي است که اندازه‌گيري آن از روش‌هاي گوناگون امکان‌پذير است.

 

 

تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از یک سری نسبت های اندازه گیری مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان می باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد شرکت ها و دانستن روش هایی جهت پیش بینی آن ها می‌تواند بر تصمیم های سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل شرکت اثرگذار باشد. این ارزیابی در تعیین موقعیت شرکت و حتی امکان وجود احتمال ورشکستگی نیز اثر دارد. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم گیرنده بسیار جالب است(درسان دیلن و همکاران  ،2013). با این مقدمه، در این پژوهش قدرت برازندگی شاخص های شرکتی بر ارزیابی عملکرد واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

مساله اصلی تحقیق حاضر که محقق به دنبال آن است به شرح زیر قابل تبیین است: بر مبنای الگوریتم درخت تصمیم کدامیک از شاخص های شرکتی، تصویر مناسبی از عملکرد را ارائه می کنند؟ 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه        13
2-2- ديدگاه هاي مختلف ارزیابی عملکرد واحد تجاری    13
2-2-1- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری استفاده می شود.    14
2-2-2- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و بازار استفاده می شود.    15
2-2-3- روش هایی که در آن از داده های مدیریت مالی استفاده می شود.    18
2-2-4- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و معیار های اقتصادی استفاده می شود.    19
2-3- نسبت های مالی    21
2-3-1- معیارهای خوشه سودآوری:    22
2-3-2- معیارهای فعالیت:    24
2-3-3- معیارهای ساختار دارایی:    26
2-3-4- معیارهای اهرم مالی:    26
2-3-5- معیارهای نقدینگی:    28
2-3-6- معیارهای خوشه رشد:    29
2-3-7- معیارهای خوشه بازار:    29
2-4- داده کاوی    30
2-4-1- مفاهیم اساسی در داده کاوی    31
2-4-2-  تکنیک هاي داده کاوي    32
2-5- پيشينه پژوهش    41
2-5-1- پژوهش‌هاي خارجي    41
2-5-2- پژوهش‌هاي داخلي    49
2-6- خلاصه فصل    52

 

فهرست منابع    
منابع فارسي       
منابع لاتین        


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

خرید فایل word مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

خرید مقاله مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

خرید پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از www

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

خرید فایل word مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت از free


مطالب تصادفی