مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 41
حجم 87 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

ادراک زیر آستانه ای برای اشاره به محرک‌هایی به کار رفته که به روشی ارائه شده‌اند که نمی‌توانند به آگاهی هشیارانه رسیده، حتی اگر توجه به سمت آن‌ها معطوف شده باشد (دیجکسترهویس و همکاران، 2005).

 

ادراک زیر آستانه‌ای، در هر زمانی که محرک‌ها در زیر آستانه آگاهی ارائه شوند اتفاق می‌افتد که بر افکار، احساسات یا اعمال تاثیرگذار است و اندازه گیری آن نسبتاً ساده است. بخش مشکل در این زمینه ارزیابی آگاهی یک محرک در زیر آستانهٔ آزمودنی است. ادراک بدون آگاهی تنها زمانی است که آزمودنی هیچ نوع آگاهی هشیارانه‌ای از محرک گزارش نکرده، اما اثرات معنادار دیگری بروز داده که محرک، با وجود این موضوع ادراک شده است (مریکل و گوردنر ، 1997؛ به نقل از پناهنده، 1391).

 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای

دیجکسترهوویس (2004) با چندین آزمایش کلمه “من” را به صورت زیر آستانه‌ای ارائه نمود که فوراً با یک صفت مثبت جفت می‌شد (مانند باهوش، دوست داشتنی، موفق). نتایج نشان داد که شرکت‌کنندگان گروه شرطی‌سازی ارزشی، افزایشی را در عزت نفس ضمنی در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند.

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-5- تعریف مفهومی اصطلاحات و متغیرها
1-5-8- برنامه شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای     13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه 
2-1- مبانی نظری 
2-1-3- آستانه‌ها      
2-1-3-1- ادراک زیر آستانه‌ای     
2-1-3-2- اثرات ادراک زیرآستانه‌ای     
2-1-3-2-1- همبسته‌های عصبی      
2-1-3-2-2- اثرات هیجانی و ارزشی     
2-1-3-2-3- اثرات معنایی پایه      
2-1-3-2-4- قضاوت‌های اجتماعی     
2-1-3-2-5- رفتار  
2-2- پیشینه عملی      
2-3- سوالات  پژوهش     

فهرست منابع و مآخذ 
منابع فارسی     
منابع انگلیسی     

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک زیر آستانه ای از free


مطالب تصادفی