مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بصورت جامع و کامل در قالب 100 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 100
حجم 896 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش می باشد که در بخش اول مبانی و چارچوب نظری مدیریت دانش مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم پیشینه پژوهش مدیریت دانش در پژوهش داخلی و خارجی آورده خواهد شد

 

 

در تعریف بات (2000) مدیریت دانش، فرایند تسهیل فعالیت های مرتبط با دانش نظیر خلق، کسب، تغییر شکل و استفاده از آن است. هدف سازمان از به کارگیری دانش، تطبیق مداوم خود با محیط خارجی(بازار، شرایط اجتماعی- سیاسی و ترجیحات مشتری) است.بن فور(2003) مدیریت دانش را به عنوان مجموعه ای از رویه ها، زیرساخت ها و ابزارهای فنی و مدیریتی می داند که در جهت خلق، تسهیم و به کارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان ها طراحی شده اند.باتی و همکاران(2011) مدیریت دانش را ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها در تصمیم ها و اقدام های سازمان و افراد تغییر می کند.
   

 

 

مقدمه
 اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن21، تاکید بر دانش و اطلاعات است. مدیریت دانش می تواند چتری برای گستره ی راه کارهای مورد استفاده جهت اداره دانش نیروی کار سازمان در نظر گرفته شود2009)،Hislop). اخیرا دانش به عنوان دارایی اولیه سازمان ها فرض می شود (2005،Sewell). مدیریت دانش، ابزاری مدیریتی و فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان است. از اوایل دهه نود مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه های وابسته بود.

 

 

این روش، در واقع تکامل دیگر روش های مدیریتی است، نه چیزی که ناگهان کشف شده باشد و بتواند طی6ماه در سازمان پیاده شود. سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهم ترین دارایی آنهاست و برخی اصول اساسی مدیریت دانش در کارکنان و سازمان وجود دارد و آنان  به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت در سازمان می نگرند. به  همین دلیل، سرمایه گذاری های هنگفتی  برای بکارگیری این نوع مدیریت هزینه کرده اند. مدیریت دانش متشکل از دامنه ای از استراتژی ها و رویه هاست که در یک سازمان برای رسیدن  به اهداف آن با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، بهره گیری دانش و استفاده از آن به کمک فناوری است.داده منتقل می شود، اطلاعات تسهیم می شود، اما دانش صنعتی از افراد و جوامع است که به سادگی قابل انتقال نیست. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مدیریت دانش

بخش اول:مدیریت دانش
2-1- مقدمه 18                                                          
2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش 20
2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها 22
2-2-2-1- تعریف دانش 23
2-2-2-2- دسته بندی دانش 23
2-1-3- انواع دانش 25
2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو 25
2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح 25
2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی 26
2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد 27
2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ  28
2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی 29
2-1-4- تعریف مدیریت دانش  30 
2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش 33  
2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین 36
2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش 37 
2-1-6- چرخه مدیریت دانش 38 
2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری 39 
2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز 40 
2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر 41 
2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش  42
2-1-7-1- راهبردهای ساختاری 42
2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی 43
2-1-7-3- راهبردهای فناوری 45 
2-1-8- مدل های مدیریت دانش 46
2-1-8-1- مدل عمومی دانش 46 
2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری 47
2-1-8-3- مدل بک من 48 
2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش  48
2-1-8-5- مدل مک الروی  51 
2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک  52
2-1-8-7- مدل استیو هالس 53 
2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش 55 
2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش 56
2-1-8-10- مدل کافرا 57
2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی 58 
2-1-8-12- مدل هیستینگ 61
2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون 61
2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز 64 
2-1-8-15- مدل بویست 65
2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان 66
2-1-8-17- مدل ادل و گریسون 68
2-1-8-18- مدل هفت سی  71

بخش سوم:2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی 112 

بخش چهارم:2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده مدیریت دانش در داخل و خارج از کشور  113

2-4-1- تحقیقات انجام شده مدیریت دانش در خارج از کشور  113

2-4-2- تحقیقات انجام شده  مدیریت دانش در داخل کشور  116 

بخش پنجم:2-5- معرفی قلمرو تحقیق  119 

منابع و ماخذ
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 از free


مطالب تصادفی