مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی بصورت جامع و کامل در قالب 50 صفحه برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 155 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش در مورد ساختار سازمانی

ساختار سازماني  چهارچوب روابط حاكم بر مشاغل، سيستم ها و فرايندهاي عملياتي و افراد و گروه هايي است كــه بــراي نيل به هــدف تـلاش مي كنند (بارنی و گریفین  ،1992). آن مجموعه راه هايي است كه كار را به وظايف مشخص تقسيم مي كند و هماهنگي ميان آنها را فراهم مي كند (مینتزبرگ  ،1979). ساختــار، توزيــع قــدرت در سازمان را نشــان مي دهد و صرفاً يك ساز وكار هماهنگي نيست بلكه فرايندهاي سازماني را تحت تأثير قرار مي دهد. ساختار سازماني به الگوهاي روابط دروني سازمان، اختيــار و ارتباطات دلالت دارد (فردریکسون  ،1986) و روابط گزارش دهي، كانال هاي ارتباط رسمي، تعيين مسؤوليت و تفويض اختيار تصميم گيري را روشن مي‌سازد (هادج و آنتونی  ،1991).

 

 

 

بـه وسيله ساختار سازماني، عمليات و فـعاليت هاي داخل سازمان، آرايش مي يابد و خطوط مسئوليت واختيار مشخص مي شود. ساختار به مديران نشان مي‌دهد كه مسؤول سرپرستي چه كساني هستند و به كاركنان،‌ مديراني را مي شناساند كه از آنها آموزش و دستور مي گيرند. كمك به جريان اطلاعات نـيز از تسهيـلاتي اسـت كه ساختار براي سـازمان فراهـم مـي كنـد (آرنولد و فلدمن  ،1986). ساخـــتار ســازماني بــايد تــوان تسريـع و تسهــيل تصميم گيري،  واكنش مناسب نسبت به محيط و حل تعارضات بين واحدها را داشته باشد. ارتباط بين اركان اصلي سازمان و هماهنگي بين فعاليت هاي آن و بيان ارتباطات درون سازماني از نظر گزارش دهي و گزارش گيري  از وظايف ساختار سازماني است (دافت ،1991).

 

 

 

اگرچه مفهوم ساختار سازماني يك حقيقت است و بر هر كسي در ســازمــان اثـر مي گذارد و همه به نوعي با آن سروكار دارند، ولي كم و بيش مفهومي انتزاعي است (کاست و روزنزوییج  ،1985). سنگ زيرين ساختار، نقش هاي افراد در سازمان و الگوي روابط ميان نقش ها، ساختار سازماني را شكل مي دهد، بنابرايــن ساخــتــار را مي توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط ميان آن ها دانست. اين نقش ها اغلب بوسيله شرح پست ها و شرح شغل ها و اسناد مكتوب كه حوزه مسؤليت و دامنه فعاليت هر شغل را مشخص مي كنند، جنبه قانوني مي يابد (دنیک و روبی  ،1986، به نقل از منوریان و عسگری، 1392). 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه    17
2-1) ساختار سازماني    18
2-2) ابعاد ساختار سازماني    19
2-2-1) پیچیدگی     20
2-2-1-1) تفکیک افقی     20
2-2-1-2) تفکیک عمودی     21
2-2-1-3) تفکیک جغرافیایی     21
2-2-2) رسمیت     22
2-2-3) تمرکز     23
2-3) تعيين كننده هاي ساختار    24
2-3-1) استراتژی    24
2-3-2) اندازه سازمان     25
2-3-3) تکنولوژی    25
2-3-4) محیط     26
2-3-5) قدرت – کنترل    26
2-4)انواع سازماندهی    26
2-4-1) سازماندهی بر مبنای وظیفه    26
2-4-2)سازماندهی بر مبنای محصول    27
2-4-3) سازماندهی بر مبنای مشتری(ارباب رجوع)      27
2-4-4) سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی     28
2-4-5) سازماندهی بر مبنای فرایند    28
2-5) انواع ساختار سازماني    28
2-5-1) ساختار مكانيكي    29
2-5-2)ساختارهاي ارگانيكي    29
2-16) ادبیات تحقیق    
2-16-1) تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور    
2-16-2)تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور    

منابع
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 از free


مطالب تصادفی